Educational Technology Group, Linnémiljön CCL och Barn-och-ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet arrangerade den 14 mars symposiet ”Praktiknära forskning om lärande och undervisning – att förena vetenskap och praktik”  i Stockholm.

Symposiet lyfte fram exempel på forskning om lärande och undervisning, som ha de dubbla drivkrafterna att bidra till både (i) att förstå och förklara lärande och undervisning ur vetenskapliga perspektiv och (ii) att utveckla och förbättra lärande och undervisning

Symposiet finansierades med bidrag från Kronprinsessan Victorias stiftelse för vetenskaplig forskning och utbildning.

Kronprinsessan Victoria, Agneta Gulz och Susanne Kjällander.
© Mats Edman, Studio Artemis
Paneldebatt med Anette Jahnke, Per Kornhall, Elisabet Nihlfors, Ola Helenius, Cecilia Wiklund-Hörnqvist.
© Mats Edman, Studio Artemis