Frågan om modersmålsundervisning har debatterats många gånger. Stämmer det att de inkräktar på svenskundervisningen? Nej, tvärtom säger forskningen.

Men om svenskspråkiga elever studerar på engelska, vad händer då?

Ett fyrtiotal gymnasier runt om i Sverige erbjuder undervisning på engelska. Nu har forskare undersökt hur elevernas kunskaper i svenska påverkas.

Annika Andersson, lektor i svenska som andra språk, Linnéuniversitet, Niclas Abrahamsson, professor i tvåspråkighetsforskning, Stockholms universitet, Maria Lim Falk, doktor i nordiska språk, Stockholms universitet.

Lyssna på inslaget på Vetandets Värld, Sveriges Radio!