Senaste numret av Skolportens tidskrift med samma namn, Skolporten no 2/2017, publicerar artiklen ‘Logopediprofessorn Birgitta Sahlén om att äga språket’, där Birgitta Sahlén diskuterar  konkreta metoder som hjälper språksvaga barn, och fortbildningsprogram där lärare får hjälp att använda sådan metodik.