Den 10 och den 11 oktober sänds CCLs symposium Lyssna förstå & lära på Kunskapskanalen, under rubriken UR samtiden. Redan nu finns föreläsningarna tillgängliga på URplay.se och URskola.se. Så här ser TV-tablån ut för dagarna:

UR Samtiden i Kunskapskanalen: Vardagar 13.00-16.00 – Helger 9.00-15.00

Måndag 10 oktober

13.00-15.15 Barn med annorlunda språkutveckling

13.00 Tidig ordinlärning

”Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? I dessa svensk/norska studier har forskarna med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord.”

13.30 Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. Men specialkunskaper man har som flerspråkig kan innebära många fördelar. Arrangör: Lunds universitet.

14.00 Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner ibland väldigt tidigt att de inte kan, men ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man angripa detta. Agneta Gulz forskar om hur 3- till 6-åringar kan lära sig förstå begrepp själva genom att lära ut till en digital figur. Arrangör: Lunds universitet.

14.15 Språkstörning i familjen

Barn med språkstörning har ofta föräldrar och syskon med liknande svårigheter. Ärftligheten för språkstörning blir starkare ju gravare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar om den genetiska kopplingen till språkstörning hos barn och utreder riskfaktorer. Arrangör: Lunds universitet.

14.30 Tryckfel i generna

Hur ser generna ut hos människor med dyslexi? Hur ser hjärnstrukturen ut och skiljer den sig mellan vuxna och barn? Ny forskning presenteras av Juha Kere, professor i molekylärbiologi. Arrangör: Lunds universitet.

 

Tisdag 11 oktober

13.00-16.00 Barn med annorlunda språkutveckling

13.00 Finns det någon specifik språkstörning

Trots att språkstörning hos barn är vanligt förekommande är det relativt okänt, syns för lite i media och det är därför svårt att få pengar till forskning. Courtenay Norbury, professor från University College London, har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Arrangör: Lunds universitet.

13.50 Behandla barn med språkstörning

Logoped Olof Sandgren beskriver kunskapsläget över när, var och hur språkliga insatser till barn med språkstörning bör ges. Dessutom beskrivs modeller för samarbete mellan logoped och lärare i arbetet med elever med språkstörning. Arrangör: Lunds universitet.

14.05 Observera andra och skriv bättre

Att skriva och berätta en historia kan vara svårt. I en av studierna i detta avsnitt visas hur man kan förbättra detta genom observation av andra skribenter. I den andra diskuteras om det blir lättare för elever med skrivsvårigheter om de får diktera istället för att skriva själva. Arrangör: Lunds universitet.

14.35 Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar om forskning på området, och hur man kan hantera det. Arrangör: Lunds universitet.

14.50 Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förståelse i skolan. Buller och dålig akustik påverkar både eleven och läraren. Barns lärande och prestation påverkas av buller och av att läraren blir hes. Här lär vi oss hur man skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Arrangör: Lunds universitet.

15.15 Ojämlikhet I tidig kommunikation

Det finns stora ojämlikheter i språklärande. De som halkar efter kan få svårt att ta till sig även den bästa utbildningen. Ojämlikheterna är heller inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden enligt ny forskning av professor Julie Dockrell från University College of London. Arrangör: Lunds universitet.