Birgitta Sahlén received a generous contribution from the Crown Princess Victoria’s Foundation for Scientific Research and Education to host and organise a symposium on language development in children language development. We are now happy to announce the symposium taking place on August 25 in Palaestra Auditorium at Lund University. See below (in Swedish)

 

LYSSNA, FÖRSTÅ OCH LÄRA I TID: AKTUELL FORSKNING OM BARN MED SPRÅKUTVECKLING PÅ ANNORLUNDA VILLKOR – KOMMUNIKATION, PREVENTION OCH INTERVENTION

Även om de flesta barn utvecklar sitt språk med häpnadsväckande hastighet gäller det långt ifrån alla. Många faktorer hos barnet självt och i dess miljö samspelar i språkutvecklingen. En stor grupp barn i vårt samhälle har annorlunda förutsättningar och villkor för sin språkutveckling.

Syftet med symposiet är att presentera aktuell forskning om

  1. i)  utveckling av muntlig och skriftlig kommunikation hos barn,
  2. ii)  tidig upptäckt av barn som löper risk för språkstörning och
  3. iii)  effektiv intervention för barn med språkstörning.

Symposiet kommer att inkludera forskning om barn i såväl förskole- som skolålder. Svenska och internationella forskare presenterar de senaste forskningsrönen.

Symposiet riktar sig till forskare, kliniker, pedagoger, myndigheter, brukarorganisationer och intresserad allmänhet.

Arrangörer:

Linnémiljön Cognition, Communication and Learning (CCL) www.lu.se/ccl Lunds universitet, och Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi vid Lunds universitet

 

PRELIMINÄRT PROGRAM 25 AUGUSTI 2016  09.00-17:00

Plenary Courtenay Norbury: Is there any such thing as specific language impairment – evidence from a population study.

Janne von Koss Torkildsen/ Kristina Borgström:  Tidig ordinlärning, vad vet vi och varför är det viktigt?

KAFFE

Ketty Holmström/ Annika Andersson: Hur påverkas ordinlärning av språkstörning och flerspråkighet?

Agneta Gulz: Kan man lära genom att lära andra? Mot smartare lek- & lärspel.

LUNCH

Plenary Juha Kere: Typos in genes: toward an integrated understanding of the biology of dyslexia.

Nelli Kalnak: Ett familjeorienterat perspektiv på barn med språkstörning och olika typer av lässvårigheter.

Olof Sandgren: Intervention för barn med språkstörning – när och hur? Vad har vi egentligen evidens för?

KAFFE

Victoria Johansson: Åsa Wengelin: Kan man lära sig skriva bättre genom att observera kompisar? Att ha eller sakna verktyg för att skapa en text.

Viveka Lyberg Åhlander/ Jonas Christensson: Hur påverkar yttre faktorer som buller och hesa lärarröster språksvaga barns lärande i klassrummet?

Plenary Julie Dockrell: Developing a communication supporting classrooms observation tool.