Birgitta Sahlén föreläste och satt i paneldebatt 13 maj på konferensen ‘Det går väl ganska bra?’ . Konferensen arrangerades av Hörselskadades Riksförbund (HRF)och Specialskolemyndigheten  (SPSM) och riktade sig till lärare och rektorer verksamma i skolor med hörselskadade barn. Över hundra deltagare lyssnade under två dagar på presentationer om klassrumssituationen för hörselskadade barn idag i Sverige.

Birgittas presentation hette ‘Språk och Lärande hos barn med hörselnedsättningar’ och tog upp resultat från 15 års forskning i området, resultat från tre nya interventionsstudier samt frågan om hur skolan och pedagogerna kan skapa förutsättningar för motivation och delaktighet för barn med hörselnedsättningar.