A video from Birgitta Sahlén’s presentation from the CCL conference, March 2013, where she discusses the role of the teacher’s voice quality with children in primary school (in Swedish).

For more information about Birgitta Sahlén’s research, see http://www.med.lu.se/klinvetlund/logopedi_foniatri_och_audiologi/personal/birgitta_sahlen

Abstract

Barn på lågstadiet fick lyssna på en lärare som gav instruktioner med en hes resp en typisk röst. Uppgiften var för barnen var att peka på en av fyra bilder som illustrerade det läraren sa. Barnens svar registrerades både vad gäller snabbhet, självkorrektioner och korrekthet. Dessutom testades barnens arbetsminne och uppmärksamhet. Det visade sig att barnen som lyssnade på den hesa rösten var betydligt mer osäkra i sina val (gjorde fler självkorrektioner) och gjorde fler felval när läraren använde språkligt komplexa meningar än barnen som lyssnade på den typiska rösten. För barnen i gruppen som lyssnade på den hesa läraren hade  arbetsminne och uppmärksamhet klar betydelse. De som presterade bäst på dessa test gjorde också betydligt fler korrekta val. Vår tolkning är att en hes lärarröst försämrar typiskt utvecklade barns möjligheter att förstå och därmed lära och att språksvaga barn troligen påverkas i ännu högre utsträckning.