A video from Peter Gärdenfors’ presentation at the CCL conference, March 2013. The presentation shows several experiments on how children learn to understand words. For example, the shape of an object matters for how children learn nouns, and they learn many words within the same domain (colors, animals, tools), at roughly the same time. (In Swedish)

For more information about Peter Gärdenfors’ research, see http://www.fil.lu.se/en/department/staff/PeterGardenfors/.

Ett barn lär sig att förstå 50.000-60.000 ord av sitt modersmål under tiden 2-16 år. Vi vet inte mycket om hur denna snabba inlärning går till. Föredraget presenterar olika experiment om hur barn lär sig förstå ord, t ex att tingens form är viktiga för hur barn lär sig substantiv och att de lär sig många ord inom samma domän (färger, djur, verktyg) ungefär samtidigt.