Tack alla som deltog i konferensen Tänka, språka och lära i tid såväl presentatörer som engagerade konferensdeltagare. Dagen blev mycket lyckad och vittnade om att det finns stort intresse för forskningen inom CCL och öppnade upp för många nya idéer om hur vi kan ha utbyte med andra aktörer inom området.

Photo by Germund Hesslow