A article written by Olle Dahlbäck that featured research at CCL was posted at the faculty of Medicin at Lund university in reaction to CCLs recent conference ”Tänka, språka och lära i tid”. (in Swedish only)

Saxat från artikeln:

– Det är viktigt att lärarens röst når fram för att öka barnens lärande, inte minst då det i genomsnitt i varje klass finns ett barn med språkstörning och ofta flera barn som har svårt att förstå svenska, säger Birgitta Sahlén, professor i logopedi vid Lunds universitet, som arbetar med barn med hörselskador.L

Läs hela artikeln här.