Jana Holsanova is interviewed about her research in multimodal texts for www.fungerandemedier.se [in Swedish]. Learn more about her book “Myter och sanningar om läsning. Om samspelet mellan språk och bild i olika medier”.